TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

22/04/2021 | 34 |
0 Đánh giá

*** Mục đích công việc:
Người nắm giữ vị trí này chịu trách nhiệm trợ giúp cho Tổng Giám đốc Công ty trong công việc hàng ngày:
• Là cầu nối giữa Tổng Giám đốc với các thành viên trong Ban Giám đốc cũng như Quản lý các cấp
• Theo dõi việc thực hiện các chỉ đạo của Tổng giám đốc tới các cấp Quản lý trong Công ty
• Chuẩn bị và tổng hợp tất cả các báo cáo liên quan đến việc sản xuất kinh doanh của công ty

Trách nhiệm và nhiệm vụ chính:
• Tiếp nhận, xem xét và làm rõ các đề xuất, giải pháp, chứng từ từ các cấp Quản lý và trình Ban Tổng Giám đốc phê duyệt.
• Tham mưu, giúp việc Tổng giám đốc lập và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động, định hướng phát triển của Công ty;
• Hỗ trợ các phòng ban, bộ phận trong việc hoạch định mục tiêu, kế hoạch, chính sách theo chức năng được Tổng giám đốc phân công;
• Thu thập, cập nhật, phân tích, tóm lược thông tin về các văn bản pháp luật mới, thông tin báo chí, về xu hướng thị trường, kiến thức quản lý hiện đại trong các ngành nghề mà Công ty đang hoạt động cho Ban TGĐ
• Chủ động phối hợp với các phòng ban đề xuất với Tổng Giám đốc về việc tham gia các chương trình nghị sự, hội nghị, các khóa đào tạo kỹ năng, kiến thức cấp CEO,các giải thưởng trong nước về các ngành nghề mà Công ty đang hoặc sẽ tham gia hoạt động.
• Các công việc trợ lý hành chính:
– Bố trí, sắp xếp và cập nhật lịch làm việc, lịch họp và lịch công tác của Ban TGĐ
– Soạn thảo các văn bản, công văn hoặc/và các tài liệu khác theo sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc.
– Theo dõi, nhắc nhở và đôn đốc các bên liên quan về việc báo cáo và kết quả thực hiện các chỉ đạo hoặc/và các nội dung đã đồng thuận trong các cuộc họp của Tổng Giám đốc.
– Các công việc khác được TGĐ/Ban TGĐ giao

Yêu cầu năng lực
• Nam, tốt nghiệp Đại học
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Trợ lý Ban Giám đốc hoặc cấp quản lý tương đương Trưởng phòng…
• Am hiểu kiến thức về Quản trị kinh doanh, Luật kinh tế, đầu tư..
• Có khả năng tư vấn luật, soạn thảo, rà soát Hợp đồng kinh tế
• Có tầm nhìn chiến lược và kỹ năng tổ chức điều hành công việc
• Tư duy logic, chịu được áp lực công việc
• Khả năng giao tiếp tốt, ứng xử khéo léo, chin chắn
• Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu.

Liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG DƯỢC FIDIMILK

38/12, đường số 2, P. Bình Hưng Hoà B, Q. Bình Tân, Tp.HCM

Điện thoại: 0936.570.556 (Ms. Diệu)

Email: thuydieu@fidimilk.com


Tin tức liên quan

Bình luận
HOTLINE: 0919.958.512