HOTLINE: 0287.304.6168

Thông tin về vận chuyển và giao nhận

1/Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ: 

+Trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh: Chúng tôi sẽ giao hàng đến tận tay cho bạn.

+Ngoài phạm vi thành phố Hồ Chí Minh: Chúng tôi sẽ giao hàng ra nhà xe nào tiện giao hàng đến ngay nhà bạn.

2/Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ: Chúng tôi sẽ giao hàng ngay cho bạn sau khi bạn thanh toán tiền hàng.

3/Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ: Nếu có trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ ngoài dự tính, chúng tôi sẽ thông tin kịp thời cho bạn để bạn cập nhật thông tin.